Selecteer een pagina

Hoe je zelf invloed kunt uitoefenen op pijn

Iedereen heeft in meerdere of mindere mate te maken met ongemak. Ik kwam, tijdens een ronde door de plaatselijke boekenzaak, een boek tegen die hier helemaal over gaat.

De kracht van pijn, Ivanka van Vliet
We hebben geleerd dat we pijn het liefst zo snel mogelijk weg willen hebben.
Pijn draagt echter een boodschap. Wat speelt zich af in jouw binnenwereld? Onmacht, boosheid en frustratie zijn emoties die door het lichaam vertaald worden in spieren en gewrichten.
Ivanka helpt jou met praktische stappen de beleving van lichamelijke pijn een andere vorm te geven. Het creëren van de juiste omstandigheden maakt dat je lichaam automatisch voor herstel zorgt.
Om pijn te beïnvloeden is het nodig dat je ‘anders’ gaat handelen.

Iedereen is uniek
Iedereen heeft een eigen taak in het leven en een geheel eigen blauwdruk. Als je niet volgens je authentieke zelf leeft, ontstaat er weerstand. Weerstand in de vorm van pijn of ongemak.
Hoe meer jij gaat werken mét je lichaam en de signalen die het geeft, des te sneller leer je de betekenis van datgene wat zich laat voelen.

Je lichaam leren begrijpen
Ivanka benoemt acht krachten die onderdeel zijn van een door haar gehanteerde methode.
Deze bestaat uit drie elementen, namelijk Fysiek-Emotioneel-Mentaal, de FEM-methode genaamd.
Dus je hebt je fysieke, emotionele en je mentale lichaam. Allemaal hebben ze invloed op elkaar. Fysieke klachten b.v. ontstaan nooit alleen vanuit het fysieke lichaam. Als mens kun je namelijk geen afstand nemen van je mentale en emotionele lichaam. Juist deze drie-eenheid maakt je mens.
Het emotionele stuk is de meest zwaarwegende. Ivanka is van mening dat alle klachten hun oorsprong kennen in een emotie.
Je kunt iemand de schuld geven van een ongewenste situatie, maar je eigen houding in het geheel is waar het werkelijk om gaat. Neem je verantwoordelijkheid, zodat je invloed kunt uitoefenen.
De acht krachten:
De kracht van pijn, verantwoordelijkheid en vertrouwen. De kracht van drijfveren, gevoel, loslaten en tenslotte de kracht van de open mind en energie.

Je bent je pijn niet
Je kunt pijn hebben, maar je bent veel meer dan je pijn.
Alle rollen die je in je leven hebt vragen energie. Er ontstaat lichamelijk ongemak doordat je meer energie investeert dan je ontvangt. Durf je pijn aan te kijken. Het is namelijk een opstap naar iets nieuws. Pijn creëert een periode van ontwikkeling. Het is aan jou hoe je dit proces wilt uitvoeren. Soms vraagt het veel onderzoek om te begrijpen waardoor de pijn in stand blijft.

Persoonlijke verantwoordelijkheid
In elke vorm kun je verantwoordelijkheid nemen. ‘Nee’ zeggen tegen een werkopdracht, ‘nee’ zeggen tegen een verjaardag waarvoor je geen energie hebt. Letten op je voeding, je beweging. Alles voor het behoud van je eigen energie. Aan jou de keuze!

Luister jij naar je lichaam?
Vertrouwen op je lichaamssignalen vraagt allereerst om te leren voelen. Met aandacht naar je eigen lichaam luisteren. De een doet dit door middel van beweging en sport. De ander vindt het fijner om rustig te gaan zitten met aandacht voor de ademhaling. Probeer uit wat het beste bij je past. Om onzekerheid in het juiste perspectief te zien, kun je in gedachten een beeld oproepen van een gebeurtenis waarin je heel veel vertrouwen hebt. Al is dit iets kleins, er is altijd wat te vinden waarbij jij je zeker en vertrouwd voelt.

De overige krachten
Je eigen drijfveren brengen je in beweging en voeden je met levensenergie. Weet wat voor jou belangrijk is en besteed er genoeg aandacht aan.
Gevoelens die niet worden gezien, gevoeld of begrepen veroorzaken pijn. Veel mensen hebben niet uitgebreid geleerd om aandacht aan eigen gevoelens te geven. Iedere dag is een kans om hier wél even bij stil te staan.
Loslaten is spannend omdat je bekend terrein verlaat. Experimenteer hier eens mee, je zult rust en ruimte ervaren. Stel jezelf eens de vraag: Voegt het iets toe als ik uit alle macht vasthoud wat ik niet kwijt wil?
Invloed uitoefenen met de mind heeft absoluut invloed op de ervaring van pijn en op het gedrag dat je uit. Je kunt dus niets transformeren vanuit dezelfde mindset en gedragingen als waarmee het is ontstaan. Het is dan ook noodzakelijk dat je in beweging komt.
Als ‘uitsmijter’ komen we aan bij de kracht van energie.
Alles wat we zien is energie
Alles wat we horen is energie
Alles wat we voelen is energie
Alles wat we proeven is energie
Alles wat we ruiken is energie
Jij en ik, we zijn energie
en energie is alles
Goed in je vel zitten zie je doordat je straalt, soepel beweegt, energiek spreekt. Je lichaam is de vertaler van jouw energie.

Schrijf eens over je pijn
Sta eens stil bij wat je nu voelt. Heb je nu pijn? Hoe groot is dit gebied? Hoe scherp is het? Waar straalt het uit? Het kan zijn dat er een kleur naar boven komt of dat de plek een andere temperatuur heeft dan de rest van je lichaam. Zet het op papier.
Als je een emotie aan de pijn moet koppelen, welke zou dit zijn? Is het onzekerheid, haat, jaloezie, boosheid, irritatie, frustratie, verdriet, angst, twijfel, schuld, teleurstelling? Heb je deze emotie(s) eerder gevoeld en in welke situatie was dat?
Welke gedachten blijf je maar herhalen wat betreft de pijn? Geloof je in herstel? Heb je vertrouwen in je lichaam?
Kom je nu tot een andere kijk op je pijn?

Een verhelderend boek
Met plezier heb ik dit boek gelezen. Het is zeer toegankelijk, omdat Ivanka praktisch ingesteld is en veel voorbeelden geeft. Ivanka is er goed in geslaagd hoe je zelf invloed kunt uitoefenen op pijn, van daaruit tot nieuwe inzichten komt en goede keuzes kunt maken die helpend zijn. Een aanrader dus.

Je hoeft niet alles alleen te doen
Er zijn allerlei manieren om pijn te verlichten, te veranderen of op te lossen.