Selecteer een pagina

Hokjesdenken

We delen van nature in. Dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen. We doen dit om de wereld wat begrijpelijker te maken.
Het is namelijk heel handig dat je van een aantal dingen weet waarvoor ze bedoeld zijn. Neem bijvoorbeeld een stoel. Onmiddellijk is er het besef dat je erop kan zitten. Een radiator is bedoeld om een ruimte te verwarmen, een lamp geeft licht enzovoort.
Dit mechanisme wordt ook toegepast op mensen. Ga je deze in hokjes stoppen, dan zal je er vaak naast zitten. Je denkt te weten hoe een bepaalde persoon is, maar waar baseer je dat op?
Het is belangrijk om te blijven zien dat mensen nogal van elkaar verschillen.

Hoe is dat bij jou?
Hanteer je de goed-fout indeling, mooi-lelijk, dom-slim, saai-dynamisch om maar eens wat te noemen? Het kan heel zinnig zijn om bij jezelf na te gaan of je je er bewust van bent dat ook jij mensen in hokjes stopt. Net zoals ikzelf dat ook soms doe.
Het gaat er niet om dat je jezelf veroordeelt als je hiermee bezig bent. Het is heel menselijk, maar wees je ervan bewust dat je het doet en waarom.

Jezelf mogen zijn
Tegenwoordig is er in toenemende mate aandacht voor de transgenders onder ons en dat is niet voor niks.
Het is nog steeds zo dat vooroordelen en onkunde ervoor zorgen dat ze vaak hun ware ik verborgen houden en niet zichzelf kunnen zijn.
Wat maakt het eigenlijk uit of je transvrouw of transman bent?
Net zoals er ook binaire of intersekse personen zijn.
Je uiterlijk bepaalt niet wat je echt bent. Uiteindelijk wil iedereen gewoon zichzelf zijn. Er is meer dan man of vrouw alleen. De buitenwereld hoeft niet te bepalen bij welke groep je hoort.

Raven van Dorst
Ongeveer 1 op de 2000 mensen wordt geboren met geslachtskenmerken die door de maatschappij niet als ‘typisch mannelijk of vrouwelijk’ worden gezien. Dat heet intersekse.
Raven noemt zichzelf hermafrodiet, een verouderde term voor tweeslachtigheid. Tot 2021 droeg ‘zij’ de naam Ryanne en vervolgens werd deze gewijzigd in Raven.
Op doktersadvies lieten ‘haar’ ouders vlak na ‘haar’ geboorte de uiterlijke mannelijke geslachtskenmerken operatief verwijderen.
Het was dus duidelijk de bedoeling dat de vrouwelijke identiteit bepalend moest zijn.
Ryanne ontdekte pas heel laat wat er met haar aan de hand was. De gynaecoloog bij wie ze een keer terecht kwam wilde wel eens weten hoe een hermafrodiet eruit zag, vertelde Raven pasgeleden bij het programma Zomergasten.
Vele puzzelstukjes vielen toen ineens op zijn plaats.
Raven neemt ‘zijn’ ouders niet kwalijk dat er nooit over gesproken is. Ook voor hen was het ingewikkeld om hiermee om te gaan.
Ik weet dat voor transgenders de termen die en hen wordt gebruikt. Ik neem voor mezelf even de tijd om dit goed toe te passen, vandaar nog zij en hij. Voor nu is er even de verwarring omdat de betreffende woorden voor mij verwijzen naar meervoud.

Waarom wij-zij?
Asha ten Broeke (een bekend blogger en columnist voor o.a. de Volkskrant en Vrij Nederland) zegt: ‘Waarom kunnen we niet accepteren dat iedereen anders is? Er is altijd een goed of fout in het spel.
Slank zijn bijvoorbeeld is nog steeds het schoonheidsideaal. De praktijk wijst uit dat heel veel mensen dat niet zijn, ikzelf ook niet. Het drijft mensen uit elkaar in plaats dat je ze verbindt. Het verdeelt ons in wij-zij en ik en de anderen. Daar wordt de wereld niet leuker en mooier op.’

De ouder wordende mens
De derde levensfase kan je als een zeer gelukkige ervaren, omdat je de vruchten kunt plukken van je levenservaring en vooral aan jezelf kunt blijven werken in plaats van alleen de gerichtheid op het uiterlijk.
Ik schrik ervan als mensen het hebben over dor hout, tikkende tijdbommen, de grijze golf, zorglast, het grijze gevaar en de woorden aftakeling en verval.
Mensen worden onterecht weggezet door deze respectloze woorden.
Ik word blij van mensen zoals Hedy d’Ancona die met de volgende tekst komt:
‘De oude dag is niet zo afschrikwekkend als hij wordt voorgesteld. Niet alle tachtigjarigen zitten vereenzaamd in een relaxstoel. Ondanks het fysieke verval ondergaan vele ouderen, zoals ik, deze fase ook als een boeiende. En als je dat niet zo ervaart, dan is het troostend dat hij niet te lang duurt.’
Een prachtige uitspraak. Daar zit alles in. Power, realiteitszin, intelligentie en humor.
Natuurlijk heeft de ene mens meer geluk met zaken als gezondheid, netwerk, financiën, woonomstandigheden enzovoort. Desondanks is het een kunst en voor jezelf veel prettiger om zoveel mogelijk de focus te leggen op wat er allemaal nog wél mogelijk is.

Yes, you can
Laat de volgende affirmatie van Louise Hay eens goed tot je doordringen:
‘Ik ben het waard dat er van me gehouden wordt.
Je hoeft liefde niet te verdienen, evenmin als je het recht om te ademen hoeft te verdienen. Je hebt het recht om te ademen……omdat je bestaat. Je hebt het recht dat er van je gehouden wordt…omdat je bestaat. Dat is alles wat je moet weten. Je bent je eigen liefde waardig. Sta niet toe dat de negatieve mening van de maatschappij, je ouders of je vrienden je laat denken dat je niet goed genoeg bent. Accepteer dat en weet dat. Als je dat echt doet, zul je merken dat de mensen je ook behandelen als iemand die het waard is om van te houden.’

Open houding
Bewuster bezig zijn met hokjesdenken maakt dat je benadering in contacten veel opener en eerlijker is.