Selecteer een pagina

Affirmeren is al jarenlang ontzettend populair, maar wat houdt het nu precies in?
Het werken met affirmaties is een manier om je gedachten, handelen en gedrag te beïnvloeden door middel van positieve zelfsuggestie. Het is belangrijk om de (veelal korte) zin die voor jou relevant is in de tegenwoordige tijd te zetten. Het onbewuste begrijpt niet goed wat je wilt als je de zin in de toekomst zet. Dus niet: ‘Ik zal me steeds beter voelen,’ maar een krachtige zin is b.v.: ‘Ik voel me goed.’ Bij het affirmeren herhaal je een zinnetje of enige zinnen (nooit in ontkennende vorm) vele malen achter elkaar en dat doorgaans enkele weken lang elke dag, b.v. bij het opstaan en slapengaan.

Waarmee wil jij aan de slag?
Affirmeren is een hulpmiddel die je zelf of eventueel samen met een therapeut of coach in kunt zetten. Je wordt je meer bewust van de aard van je gedachten. Regelmatig affirmeren zorgt voor een toename van positieve gevoelens. Het is heel belangrijk dat je gelooft in je eigen affirmatie. Aan het eind van deze blog kun je een oefening doen, waardoor je inzicht krijgt in bepaalde overtuigingen en deze kunt doorbreken. Pas dan kan affirmeren voor je gaan werken. Blijf realistisch en ga niet met affirmaties aan de slag die onuitvoerbaar zijn. Als je b.v. introvert van aard bent hoef je niet ineens van jezelf te eisen dat je uitermate extravert wordt.
Soms is het goed om eerst in therapie aan de gang te gaan met een laag zelfbeeld, diepe rouw, eenzaamheid enz., waarna je, als je wilt, aan de slag kunt met affirmeren.

Alles mag er zijn
Het is natuurlijk niet zo dat het altijd maar leuk en vrolijk moet zijn in je leven. De minder prettige gevoelens mogen er zeker ook zijn. Ze zijn er met een reden. Zie ze als aanknopingspunten. Door er aandacht voor te hebben, zonder oordeel, kan je veel over jezelf leren. Kijk wat je nodig hebt, dat is voor iedereen verschillend.
Het is interessant en een uitdaging om je steeds bewuster te worden van wat je denkt. Gemiddeld schijnen we zo’n 50.000 gedachten per dag te hebben, waarvan maar liefst 75% negatief is. Er valt dus nog wel wat ‘winst’ te behalen.
Hoe is het bij jou b.v. als je wakker wordt? Let eens op de eerste gedachten die je hebt. Denk je meteen dat het vervelend is dat je te kort geslapen hebt of is het zoals het is? Gedachten veroorzaken gevoelens. Als je erin slaagt je gedachten te veranderen zullen ook je gevoelens veranderen. Denk je dat je iets kunt, dan trek je als het ware de energie naar je toe om het te kunnen. Als je denkt dat je iets niet kunt, dan maak je een selffulfilling prophecy (een zichzelf waarmakende voorspelling). Bijvoorbeeld: dit lukt me nooit, dit is veel te moeilijk voor mij enzovoort. Je zult merken dat alles veel lichter wordt als je regelmatig affirmeert. Het is mooi om te ervaren wat deze eenvoudige verandering van perspectief jou kan bieden. Alles wat aandacht krijgt dat groeit, zo ook jouw positieve gedachten.

Krachtige affirmaties
Een paar suggesties:
Ik ben mooi, sterk en gezond. Ik kan het!! Ik ben aantrekkelijk. Ik accepteer mezelf zoals ik ben. Rijkdom komt in alle vormen naar mij toe. Alles wat ik doe is een succes. Ik verdien het om gezond te zijn. Ik krijg altijd een parkeerplaats. Ik ben gelukkig en vol liefde. Ik ben waardevol. Ik houd van mezelf. Ik voel me volledig veilig en beschermd.

Yes, I can!
Lang voordat ik zelf het woord affirmeren leerde kennen, bleek ik het onbewust hier en daar al toe te passen. Ik zat op de Sociale Academie en studeerde voor maatschappelijk werker. De opleiding was nagenoeg afgerond, alleen het eindgesprek nog. De opdracht was om verschillende casussen van alle kanten bestudeerd te hebben. Ik had me goed voorbereid. Op de een of andere manier ‘wist’ ik dat ik zou slagen. Ik had al diverse keren tegen mezelf gezegd: ‘Ik ben een hele goede maatschappelijk werker (yes I can!), ik zag mezelf met mijn diploma in de hand en ik voelde hoe blij ik was. Datzelfde tafereel kwam tijdens het eindgesprek weer naar boven. Alle spanning was ineens verdwenen en het gesprek met drie examinatoren liep heel soepel. Ik zat helemaal in de flow en haalde een 8,5. Het gaat dus niet alleen om het zinnetje (mentaal), maar zie voor je wat je wilt (visualiseer) en voel het vooral (energetisch). Het doortastende, energieke gevoel wat ik toen had kan ik zo naar boven halen en gebruiken wanneer het nodig is.

Doorbreek je overtuiging
Soms kan het gebeuren dat je een bepaalde affirmatie bijna niet over je lippen kunt krijgen. Het kan ook zijn dat je kwaad wordt of verdrietig als je een bepaalde affirmatie leest of uitspreekt. Dat kan betekenen dat bij jou de overtuiging van het tegendeel heel diep zit. Om uit te vinden waar het probleem zit en hoe je jezelf steeds weer negatieve gedachtes voorhoudt helpt de volgende oefening. Neem een stuk papier en trek middendoor een verticale lijn of vouw hem in het midden. Schrijf aan de linkerkant een affirmatie. Schrijf nu aan de rechterkant de gedachte die in je opkomt tijdens het schrijven van de affirmatie. Herhaal dit net zo lang tot de gedachtes die je rechts opschrijft positief zijn in plaats van negatief. Ga door met het opschrijven van de affirmatie, ook al schrijf je hem honderd keer. Hang hem ergens op, zodat je er steeds aan herinnerd wordt! Oefen net zo lang op die bepaalde affirmatie tot je hem lachend, hardop en duidelijk kunt uitspreken. Pas dan heb je de positieve tekst als waarheid geïntegreerd in jezelf.